Waardebepaling of taxatie?

27/06/2023

U heeft waarschijnlijk wel eens gehoord van een taxatie. Of ooit een taxatie laten uitvoeren. Ook wordt er wel eens gesproken over een waardebepaling. Wat is nu precies het verschil?

Het verschil tussen een waardebepaling en een taxatie ligt in de mate van nauwkeurigheid, het doel en de juridische status van het proces. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

Waardebepaling:

  • Mate van nauwkeurigheid: Een waardebepaling is een schatting van de waarde van een vastgoedobject op basis van bepaalde indicatoren en ervaringsgegevens. Het is meestal minder gedetailleerd en nauwkeurig dan een taxatie. Een waardebepaling geeft een globaal beeld van de waarde, maar kan variëren afhankelijk van de expertise van de persoon die de waardebepaling uitvoert.
  • Doel: Een waardebepaling wordt vaak gebruikt om een algemeen idee te krijgen van de waarde van een woning. Het kan bijvoorbeeld handig zijn bij het bepalen van de vraagprijs bij verkoop, het verkrijgen van een inschatting van de waarde voor verzekeringsdoeleinden, of om een globaal inzicht te krijgen in de waardeontwikkeling van een vastgoedportefeuille.
  • Juridische status: Een waardebepaling heeft geen wettelijke status en is niet gebonden aan specifieke normen of regels. Het is een informele schatting die vaak wordt uitgevoerd door makelaars, vastgoedexperts of taxateurs, maar het is niet onderworpen aan strikte regelgeving.

Taxatie:

  • Mate van nauwkeurigheid: Een taxatie is een gedetailleerd proces waarbij de waarde van een vastgoedobject wordt bepaald door een erkende en onafhankelijke taxateur. Het omvat een grondige analyse van het object, de marktomstandigheden, vergelijkbare verkopen en andere relevante factoren. Een taxatie biedt een nauwkeurigere schatting van de waarde dan een waardebepaling.
  • Doel: Een taxatie wordt meestal gebruikt in formele situaties waarbij een objectieve en betrouwbare waarde nodig is. Het is vaak vereist bij het verkrijgen van een hypotheek, bij aan- en verkooptransacties, bij het vaststellen van de waarde voor belastingdoeleinden of bij gerechtelijke procedures.
  • Juridische status: Een taxatie heeft een wettelijke status en wordt uitgevoerd volgens specifieke normen en richtlijnen, afhankelijk van het land en de regio. In Nederland zijn bijvoorbeeld de taxatierichtlijnen van het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) van toepassing.

Kortom: een taxatie biedt een meer betrouwbare en juridisch erkende waardebepaling dan een informele waardebepaling. Bij belangrijke financiële transacties of juridische procedures wordt doorgaans een taxatie vereist.

Wilt u weten wat uw woning waard is in de huidige huizenmarkt? Dan volstaat een gratis waardebepaling.

Heeft u een (gevalideerde) taxatie nodig in (regio) Gouda? Ook met taxaties zijn wij u graag van dienst.

Deel deze pagina